आपली आपल्या माणसांची...                              आपली आपल्या माणसांची...                             आपली आपल्या माणसांची...
रुपरेषा
 
वात्रट विन्या
शाळेत म्हणे मुलांवर संस्कार होतात, पण आमचा विन्या शाळेत त्याच्या मास्तरांचीच शाळा घेतो. अभ्यास सोडून बाकी काहीही करण्यासाठी विन्याला मिळालेलं हक्काचं ठिकाण म्हणजे त्याची शाळा.
शाळेत मित्रांसोबत केलेल्या गमती-जमती, मास्तरांच्या काढलेल्या खोड्या अन् शाळेच्या दिवसांत आपण केलेल्या मौजमजेला उजाळा देणारी चुटकुल्यांची मालिका म्हणजे ‘वात्रट विन्या’.